מבחר פרויקטים בשיווק ישיר

זילברמינץ במודיעין - שכונת נופים, 201-202
זילברמינץ במודיעין - שכונת ציפורים, 303
צור יצחק - מגדלי פעמוני החורש
צור יצחק - פעמוני החורש הירוקה
צור יצחק - פעמוני לב החורש
זילברמינץ במודיעין - שכונת ציפורים, 207-208
זילברמינץ במודיעין - שכונת מע"ר מודיעין
צור יצחק - פעמוני חורש
צור יצחק - פעמוני החורש הצעירה
זילברמינץ במודיעין - 126