תכנית מחיר למשתכן פסגת הציפורים במודיעין

QQ1
דגשים חשובים!
  • כמודגש בטבלה מעלה, המחירים המצויינים אינם סופיים והם צמודים למדד תשומות הבנייה.
  • כל הדירות כוללות חניה אחת, ללא תוספת מחיר.
  • כל הדירות כוללות מרפסת מקורה או מרפסת לא מקורה, הכל כמפורט בתכניות.
  • כל הדירות כוללות מחסן אחד ששטחו 4 מ"ר לפחות.
  • בפרויקט זה לא ניתן להזמין או לבצע כל שינוי או שיפור סטנדרט לדירה.
  • המפרט הטכני הוא קבוע ולא ניתן לכל שינוי על ידי הזוכים.
  • בהגרלה זו רשאים להשתתף גם זוגות ידועים בציבור
  • המידע המופיע באתר מוצג לנוחיותם של הנרשמים להגרלה בלבד.נוסח החוזה ותכניות המכר, המאושרים על ידי חברת הבקרה של משרד השיכון, הם היחידים אשר יחייבו את החברה.
מפרט טכני - מחיר למשתכן
להורדת נוסח הפרסום של משרד השיכון
לפרטים נוספים ניתן לפנות לטלפון 050-7444918