תכניות המכר - מחיר למשתכן במודיעין
לתשומת ליבכם, מספור הקומות בתכניות הקומה של המגדלים כולל 2 קומות מרתף
לפרטים נוספים ניתן לפנות לטלפון 050-7444918