תכניות המכר - מחיר למשתכן במודיעין
לתשומת ליבכם, מספור הקומות בתכניות הקומה של המגדלים כולל 2 קומות מרתף
בניין מספר דירה קישור לתכנית תכניות הקומה
1B 5 קישור לתכנית קומה 4 בנין B1
1B 6 קישור לתכנית
1B 7 קישור לתכנית
1C 7 קישור לתכנית קומה 5 בנין C1
1C 8 קישור לתכנית
1C 9 קישור לתכנית
2B 5 קישור לתכנית קומה 4 בנין B2
2B 6 קישור לתכנית
2B 7 קישור לתכנית
2C 7 קישור לתכנית קומה 5 בנין C2
2C 8 קישור לתכנית
2C 9 קישור לתכנית
3 1 קישור לתכנית קומה 1 מגדל 3
3 3 קישור לתכנית קומה 2 מגדל 3
3 6 קישור לתכנית קומה 3 מגדל 3
3 10 קישור לתכנית קומות 4-12 מגדל 3
3 14 קישור לתכנית
3 18 קישור לתכנית
3 22 קישור לתכנית
3 26 קישור לתכנית
3 30 קישור לתכנית
3 34 קישור לתכנית
3 38 קישור לתכנית
3 42 קישור לתכנית
3 46 קישור לתכנית קומה 13 – מגדל 3
4 1 קישור לתכנית קומה 1 מגדל 4
4 3 קישור לתכנית קומה 2 מגדל 4
4 6 קישור לתכנית קומה 3 מגדל 4
4 9 קישור לתכנית קומה 4-12 מגדל 4
4 13 קישור לתכנית
4 17 קישור לתכנית
4 21 קישור לתכנית
4 25 קישור לתכנית
4 29 קישור לתכנית
4 33 קישור לתכנית
4 37 קישור לתכנית
4 41 קישור לתכנית
4 45 קישור לתכנית קומה 13 מגדל 4
4 49 קישור לתכנית קומה 14 מגדל 4
לפרטים נוספים ניתן לפנות לטלפון 050-7444918