הסכם מכר - מחיר למשתכן
מפרט טכני
תוספת לנספח ב - לוח תשלומים ומועדים
לוח תשלומים ומועדים - מגרשים 1 ו 2
לוח תשלומים ומועדים - מגרש 3
לוח תשלומים ומועדים - מגרש 4