מהו טופס 4

כל מה שצריך לדעת על טופס 4 בשורות שלפניכם.

טופס 4 הינו טופס אכלוס המיועד למבנים חדשים והוא מונפק על ידי הרשות המקומית שבשטחה הוקם המבנה. טופס זה מיועד לצרכי חיבור המבנה לתשתיות והוא ניתן רק לאחר הצגת מלוא האישורים המעידים על כך שהמבנה החדש נבנה בהתאם לדרישות ולאחר קיומה של בדיקה המעידה על כך שהמבנה בטוח למגורים.

הגשת בקשה לקבלת טופס 4 מתבצעת על ידי בעל היתר הבניה והיא חייבת לכלול גם את חתימתו של עורך הבקשה ואת חתימותיהם של האחראי לביקורת והמודד המוסמך מטעם הרשות. תפקידם של שני האחרונים הינו לאשר את הסעיפים השונים המופיעים בבקשה.

קניית דירה מקבלן

חשוב לדעת: הליכי הבדיקה לאישור מבנים חדשים לאכלוס, מתקיימים על ידי וועדה מיוחדת הממונה מטעם הרשות המקומית. וועדה זו בוחנת בין היתר את התאמתם של היתרי הבניה אשר ניתנו לבעל היתר הבניה אל מול תוצאות הבניה בשטח, כאשר כל חריגה או אי התאמה בין השניים תוביל לעיכוב בקבלת טופס 4.

התנאים להגשת בקשה לטופס 4

הגשת בקשה לקבלת טופס 4 חייבת לכלול בתוכה מסמכים שונים המעידים על תקינותן של בדיקות שונות אשר נערכו במבנה. בין יתר הבדיקות בהן המבנה נדרש לעמוד לצורך קבלת הטופס תמצאו:

  1. בדיקה המעידה על התאמה בין היתרי הבניה אשר ניתנו ליזם לבין תוצאות הבניה בשטח
  2. בדיקה המעידה על התקנתן של מערכות ניקוז ואינסטלציה בהתאם לתקן הנדרש
  3. בדיקה המעידה על תקינותה של מערכת הגז במבנה
  4. בדיקה המעידה על תקינות הבטון בשלד המבנה
  5. בדיקה המעידה על בטיחות המבנה –הבדיקה נערכת על ידי מכבי האש
  6. בדיקה המעידה על כך שכל מבנה זמני אשר שימש את העובדים במהלך עבודות הבנייה פונה מן השטח

בנוסף לממצאי הבדיקות השונות, מגיש הבקשה מחויב בהגשת טפסים ואישורים שונים כגון:

  1. אישור מטעם מהנדס המבנה
  2. אישור מטעם מכון התקנים בכל הנוגע לאטימות המרחבים המוגנים במבנה
  3. אישור מטעם האדריכל ו/או מתכנן הפרויקט בכל הנוגע להתאמת המבנה לתכניות הבנייה המקוריות
  4. אישור מטעם מודד מוסמך